ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
153
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
1,786
เดือนที่แล้ว
1,184
ปีนี้
11,041
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
40,038
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142-:- ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
-:- ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามพระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
-:- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ งานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานสภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานสภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-:- ประชาสัมพันธ์หนังสือสัญญาณเตือนและการแจ้งเหตุในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต 
-:- ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด 19 เข็มกระตุ้น 

ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน/สถานศึกษาทุกแห่ง ก่อนเปิดภาคเรียน
โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลโคกกลาง ประจำปี 2566
โครงการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง (งานของดีอำเภอประทาย)ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางสายตาของตำบลโคกกลาง จำนวน 33 ราย
โครงการเสริมสร้างรายได้ในพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากหลังน้ำลด (โดย กลุ่มปลูกข้าวโพดข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ตำบลโคกกลาง)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:-  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง (หนองกรด ซอย9) หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง (หนองเรือ ซอย12) หมู่ที่ 2 บ้านหนองเรือ 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(บ้านใหม่โคกกลาง ซอย1) หมู่9 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หนองเสา ซอย16) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ้หล็ก (หน้าสำนักงาน อบต.) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการประมูลเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(ถังประปานครหลวง) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหนองแสง-ละเลิงหิน) บ้านหนองแสง หมู่ที่3 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (สายหนองกรด - โนนขี้ตุ่น) บ้านหนองกรด หมู่ที่5 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง (หนองกรด ซอย9) หมู่ที่5 บ้านหนองกรด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง (หนองเรือ ซอย12) หมู่ที่2 บ้านหนองเรือ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใหม่โคกกลาง ซอย1) หมู่ที่9 บ้านใหม่โคกกลาง 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าสำนักงาน อบต.) หมู่ที่2 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองเสา ซอย16 หมู่ที่7) บ้านหนองเสา 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (หนองกรด-โนนขี้ตุ่น)หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายละเลิงหิน-หนองแสง) หมู่ที่3 
-:- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินและหินคลุก(ถนนลาดยาง-สระสี่เหลี่ยม) หมู่ที่7 บ้านหนองเสา 
-:- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินและหินคลุก(เส้นหนองกอก-สระสี่เหลี่ยม) หมู่ที่8 บ้านหนองกอก 

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องแพลำสะแทด


ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครราชสีมาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ