ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
149
เดือนที่แล้ว
1,368
ปีนี้
8,752
ปีที่แล้ว
1,337
ทั้งหมด
10,089
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112-:- น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 
-:- ประกาศแจ้งให้ตรวจสอบ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 
-:- ประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
-:- ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตราการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศ การสำรวจที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 
-:- คุณสมหมาย อดทน (ร้านกัมพลพลาสติก) และครอบครัว ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค 
-:- กองช่างซ่อมแซมถนนภายในตำบลโคกกลาง สายทางบ้านหนองแสง หมู่ที่3-บ้านละเลิงหินหมู่ที่4 
-:- ประชาสัมพันธ์ ระวังพายุฤดูร้อน วันที่ 26-30 เม.ย. 64 นี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนทุกจังหวัด iระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางพื้นที่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อหน่วยงานสามารถตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางการตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  

แจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองเสา
ประชาสัมพันธ์ภารกิจการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่มีความเสี่ยงสูง
โครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่ถูกกักกันตัวในหมู่บ้านหมู่ 7 บ้านหนองเสา หมู่ 8 บ้านหนองกอกและหมู่3บ้านหนองแสง ที่ได้เดินทางมาจากต่างจังหวัดพื้นที่กลุ่มเสี่ยงสูงโรคโควิด-19
อบต.โคกกลางออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- สรุปประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 
-:- ประกาศผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายละเลิงหินบ้าน โนนน้อย โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านละเลิงหิน 
-:- ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากห้าแยกหนอง เสา-มุมสามแยกวัดป่าประชาชื่น หมู่ที่7 บ้านหนองเสา  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มีนาคม 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มกราคม 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนธันวาคม 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ตุลาคม 2563 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายละเลิงหินบ้าน โนนน้อย โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านละเลิงหิน  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากห้าแยกหนอง เสา-มุมสามแยกวัดป่าประชาชื่น หมู่ที่7 บ้านหนองเสา 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (ข้างวัดละเลิงหิน) หมู่ที่4  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (สายจาก คสล.รอบบ้านด้านทิศใต้ คลองหนองกรด – โนนขี้ตุ่น) หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัสติกคอนกรีต ทับถนน คสล. เดิม (เส้นกลางบ้านหนองเรือ) หมู่ 2 บ้านหนองเรือ  
-:- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัสติกคอนกรีต ทับถนน คสล. เดิม (ซอยแม่ใหญ่น้อย) หมู่ 9 บ้านใหม่โคกกลาง  
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (สายโคกกลาง – หนองไผ่) หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โคกกลาง  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง(จากร้านรุ่งเรืองเจริญการเกษตร-หนองไผ่)หมู่9 
-:- ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.(สายดอนมัน - ท่าจิบ) หมู่ 6  ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครราชสีมาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ