ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,565
เดือนที่แล้ว
1,344
ปีนี้
11,318
ปีที่แล้ว
9,606
ทั้งหมด
22,261
ไอพี ของคุณ
44.211.22.31-:- เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565  
-:- ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
-:- เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้้นที่ตำบลโคกกลาง รวมรณรงค์งดสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2565 
-:- ประชุมประชาคมแสดงความคิดเห็น กรณีโครงการแก้มลิงเลิงตลาด (ระยะที่ 2) และแก้มลิงหนองเรือ 
-:- ประกาศคำสั่งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดและผู้อำนวยการกองขององค์การบริหารส่วนตำบล 
-:- ประกาศคำสั่งการรักษาราชการแทนปลัดและผู้อำนวยการกองขององค์การบริหารส่วนตำบล 
-:- ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) และฉบับปรับปรุง 
-:- ผลการลดใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ e-report.energy.go.th  
-:- ประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2565  

โครงการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปี 2565 (กิจกรรม ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น : สวนสมุนไพร)
โครงการอบรมผลิตเมล็ดพันธุ์ช้าว ประจำปี 2565
โครงการสอนหนูให้รู้ธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
กรมอุตุนิยมวิทยาขอชี้แจงสภาพอากาศบริเวณประเทศไทย ช่วงปลายฤดูฝนปีนี้ (ปี 2565)

ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( หน้าสำนักงาน อบต.โคกกลาง ) หมู่ 2 บ้านหนองเรือ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ซอยนายสมโภชน์ เพ็ชรตะกั่ว) หมู่ 5 บ้านหนองกรด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นกลางบ้าน ) หมู่ 8 บ้านหนองกอก 
-:- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( รอบบ้านด้านทิศเหนือช่วงที่2 ) หมู่ 2 บ้านหนองเรือ  
-:- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( ซอยพ่อเหวา-นายสุบิน ) หมู่ 5 บ้านหนองกรด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านแม่ใหญ่หา - คลองส่งน้ำช่วงที่2 ) หมู่ 8 บ้านหนองกอก  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโคกกลาง - ดอนวัวตาย ช่วงที่4 ) หมู่ 9 บ้านใหม่โคกกลาง 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านยายพัด - หอประปา) หมู่ที่4  
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. (สายโคกกลาง - ดอนวัวตาย ช่วงที่4 ) หมู่ที่9 

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องแพลำสะแทด


ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครราชสีมาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ