ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
383
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
2,088
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
31,085
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248-:- ประชาสัมพันธ์รายงานสภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานสภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-:- ประชาสัมพันธ์หนังสือสัญญาณเตือนและการแจ้งเหตุในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต 
-:- ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด 19 เข็มกระตุ้น 
-:- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของป้าย ที่่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน 
-:- ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
-:- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกกลางทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ถนนไร้อุบัติเหตุช่วงเทศปีใหม่ 

กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางสายตาของตำบลโคกกลาง จำนวน 33 ราย
โครงการเสริมสร้างรายได้ในพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากหลังน้ำลด (โดย กลุ่มปลูกข้าวโพดข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ตำบลโคกกลาง)
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประชุมประชาคมการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนมัน และ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเสา
กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนโยเสริมหินคลุก (สายโคกกลาง-ดอนวัวตาย) บ้านใหม่โคกกลาง หมู่ที่9 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนโยเสริมหินคลุก (สายโคกกลาง-ดอนวัวตาย) บ้านใหม่โคกกลาง หมู่ที่9วัดละเลิงหิน) หมู่ที่ 4บ้านละเลิงหิน 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (สายบ้านพ่อเหรียญ – โนนแตงแซง) บ้านดอนมัน หมู่ที่6 
-:- ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและหินคลุก (สายโนนกอก-โนนขี้ตุ่น) บ้านโคกกลาง หมู่ที่1 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง118-03 (สายบ้านหนองแสง หมู่ที่3 ถึงสายบ้านละเลิงหินหมู่ที่4) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากศาลาประชาคม - หน้าวัดละเลิงหิน) หมู่ที่ 4บ้านละเลิงหิน 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหนองเสา หมู่ที่7 - บ้านละเลิงหิน หมู่ที่4) บ้านหนองเสง หมู่ที่3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านยายพัด-หอประปา )บ้านละเลิงหิน หมู่ที่ 4 (สายหนองเสา หมู่ที่7 - บ้านละเลิงหิน หมู่ที่4) บ้านหนองเสง หมู่ที่3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (สายบ้านพ่อเหรียญ-โนนแตงแซง) บ้านดอนมัน หมู่ที่6 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (สายโคกกลาง - ดอนวัวตาย) บ้านใหม่โคกกลาง หมู่ที่9 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและหินคลุก (สายโนนกอก-โนนขี้ตุ่น) บ้านโคกกลาง หมู่ที่1 น หมู่ที่7 บ้านหนองเสา 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านยายพัด - หอประปา) หมู่ที่4  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองเสา หมู่ที่7-บ้านละเลิงหิน หมู่ที่4) หมู่ที่3 บ้านหนองแสง 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากศาลาประชาคม - หน้าวัดละเลิงหิน) หมู่ที่4 บ้านละเลิงหิน 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมหินคลุก (สายหนองกรด-โนนขี้ตุ่น) หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโคกกลาง - ดอนวัวตาย ) หมู่ 9 บ้านใหม่โคกกลาง 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (สายโคกกลาง – ดอนวัวตาย) หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โคกกลาง  

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องแพลำสะแทด


ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครราชสีมาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ