ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
2,427
เดือนที่แล้ว
3,080
ปีนี้
21,148
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
50,145
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

-:- ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานกองทุนผู้สูงอายุ 
-:- ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
-:- ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
-:- ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามพระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
-:- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566
โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2566
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลโคกกลาง ประจำปี 2566
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566
สำรวจป้ายประชาสัมพันธ์ ร้านค้าและกิจการต่างๆ และการสำรวจการต่อใบอนุญาตจัดตั้้งสถานจำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่และการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกใหม่โคกกลาง ซอย1 (สายโคกกลาง – ดอนวัวตาย) หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ (ถังประปานครหลวง) 
-:- ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายละเลิงหิน-บ้านโนนน้อยโนนสมบูรณ์) หมู่ที่4 
-:- ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 118-03 สายบ้านหนองแสง หมู่ที่3 ถึงสายบ้านละเลิงหิน หมู่ที่4หมู่ที่4 
-:- ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากห้าแยกหนองเสาถึงสามแยกวัดป่าประชาชื่น) หมู่ที่7 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประกาศผลโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกใหม่โคกกลาง ซอย 1 (สายโคกกลาง – ดอนวัวตาย ) หมู่ที่9 บ้านใหม่โคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  
-:-  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บ้านใหม่โคกกลาง ซอย 12) หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โคกกลาง 
-:-  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง (หนองกรด ซอย9) หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง (หนองเรือ ซอย12) หมู่ที่ 2 บ้านหนองเรือ 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้าสำนักงาน อบต.) หมู่ที่2 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(บ้านใหม่โคกกลาง ซอย1) หมู่9 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หนองเสา ซอย16) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ้หล็ก (หน้าสำนักงาน อบต.) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการประมูลเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(ถังประปานครหลวง) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บ้านใหม่โคกกลาง ซอย 12) หมู่ที่9 บ้านใหม่โคกกลาง 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง (หนองกรด ซอย9) หมู่ที่5 บ้านหนองกรด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง (หนองเรือ ซอย12) หมู่ที่2 บ้านหนองเรือ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้าสำนักงาน อบต.) หมู่ที่2นหนองเรือ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใหม่โคกกลาง ซอย1) หมู่ที่9 บ้านใหม่โคกกลาง 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าสำนักงาน อบต.) หมู่ที่2 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองเสา ซอย16 หมู่ที่7) บ้านหนองเสา 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (หนองกรด-โนนขี้ตุ่น)หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายละเลิงหิน-หนองแสง) หมู่ที่3 

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องแพลำสะแทด


ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครราชสีมาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ