ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
181
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
248
เดือนที่แล้ว
3,407
ปีนี้
29,809
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
58,806
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

ลำดับรายการวันที่
1การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอย25 เม.ย. 2566
2การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกกลาง13 ม.ค. 2566
3การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร21 มี.ค. 2565
4การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง21 มี.ค. 2565
5การยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์21 มี.ค. 2565
6การขอจดทะเบียนพาณิชย์21 มี.ค. 2565
7โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี21 มี.ค. 2565
8การขอขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด21 มี.ค. 2565

1