ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
2,427
เดือนที่แล้ว
3,080
ปีนี้
21,148
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
50,145
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

ลำดับรายการวันที่
1คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนรองทุกข ของกองช่าง27 เม.ย. 2566
2คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุของนักพัสดุ กองคลัง24 เม.ย. 2566
3คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของนักวิชาการคลัง กองคลัง21 มี.ค. 2565
4คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ ของเจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด21 มี.ค. 2565
5คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของนักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด21 มี.ค. 2565
6คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ของนักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด21 มี.ค. 2565

1