ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
180
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
248
เดือนที่แล้ว
3,407
ปีนี้
29,809
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
58,806
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256513 ม.ค. 2566
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256013 ม.ค. 2566
3ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256613 ม.ค. 2566
4ระเบียบกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง26 เม.ย. 2565
5พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ฉบับที่230 ม.ค. 2564
6พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาบรอหารท้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น15 เม.ย. 2562
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25 ก.ย. 2561
8กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงพ.ศ.256130 ม.ค. 2561
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขงองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น18 ก.ย. 2560
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกตรองส่วนท้องถิ่น255924 พ.ค. 2559
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาความพิการให้คนพิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25539 มี.ค. 2553
12ขยายคำให้การ14 ธ.ค. 2552
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน12 ต.ค. 2548
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น13 ธ.ค. 2547
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น17 ก.ย. 2547

1