ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
1,864
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
30,861
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

1
กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางสายตาของตำบลโคกกลาง จำนวน 33 ราย,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. ด้วยทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกสมาคมคนตาบอดในพื้นที่ตำบลโคกกลาง จำนวน 33 ราย โดยนายทองสา กลางนอก นายกอบต.โคกกลาง นายทวีทรัพย์จอดนอก กำนันตำบลโคกกลาง ร่วมกับคณะนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา ปลัด อบต. รองปลัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลาง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

30 มกราคม 2566

โครงการเสริมสร้างรายได้ในพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากหลังน้ำลด (โดย กลุ่มปลูกข้าวโพดข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ตำบลโคกกลาง),องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

         วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.  นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างรายได้ในพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากหลังน้ำลด (จัดโครงการโดยกลุ่มปลูกข้าวโพดข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ตำบลโคกกลาง) โดยมี นายฐนัญญ์ภพ  ดาราย ปลัดอาวุโสอำเภอประทาย  นายทองสา  กลางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  นายเติมศักดิ์  บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา นายณัฐดนัย  บุตรศรีภูมิ รองนายก อบต.โคกกลาง (ประธานกลุ่มปลูกข้าวโพดข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ตำบลโคกกลาง) นายก้องภพ  แสงรัตน์ ปลัด อบต.โคกกลาง นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง ปลัด อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอประทาย ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจัดอบรมให้ความรู้ ถ่านทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการแปลง การผลิต การแปรรูป การตลาด แก่เกษตรกรในการปลูกข้าวโพดช็อปอาหารสัตว์ทดแทนการทำนาที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยซ้ำซาก

27 มกราคม 2566

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ ให้ประชาชนคนไทยได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น และยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

 

05 มกราคม 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

1. เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565                                                                                                                   

2. เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565

3. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. เรื่อง รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.โคกกลาง

 

15 ธันวาคม 2565

ประชุมประชาคมการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนมัน และ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเสา,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. อบต.โคกกลาง นำโดย นายทองสา กลางนอก นายก อบต. พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลโคกกลาง ออกประชุมประชาคมการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนมัน และ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเสา และประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองเสา หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

08 ธันวาคม 2565

กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 นายทองสา  กลางนอก นายกอบต.โคกกลาง มอบหมายให้  นายไพบูลย์  ช้างน้ำ รองนายกอบต.โคกกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดอบต และพนักงานส่วนตำบลโคกกลาง ส.อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลโคกกลาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่9 ณ วัดบ้านโคกกลาง หมู่ที่1,9 วัดสว่างศรีโพธยาราม บ้านหนองเรือ หมู่ที่2 วัดบ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 วัดบ้านละเลิงหิน หมู่ที่ 4 วัดป่าประชาชื่น บ้านหนองเสา หมู่ที่6,7 วัดบ้านหนองกอก หมู่ที่ 8

07 ธันวาคม 2565

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสามเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายทองสา กลางนอก นายกอบต.โคกกลาง มอบหมายให้ นายไพบูลย์ ช้างน้ำ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล อบต.โคกกลาง ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลโคกกลาง เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอประทาย และพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

07 ธันวาคม 2565

โครงการการจัดการสิ่่งปฏิกูลและมูลฝอยและการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อบต.โคกกลาง นำโดยนายทองสา กลางนอก พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลโคกกลาง จัดอบรมโครงการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อขับเคลื่อนการทำถังขยะเปียกในครัวเรือนและให้ความรุ้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากต้นทาง ดดยใช้หลัก 3Rs  รวมทั้งสาธิตการทำถังขยะเปียกให้กับผู้ชุมชน ส.อบต. อสม.ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.รพ.สต.โคกกลาง และประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกลางทั้ง 9 หมู่บ้าน 

30 พฤศจิกายน 2565

โครงการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปี 2565 (กิจกรรม ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น : สวนสมุนไพร),องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายทองสา กลางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  พร้อมด้วย รองนายก เลขานุการนายก ปลัด อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อสม. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลางและชาวบ้านตำบลโคกกลางเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกกลาง

21 กันยายน 2565

โครงการอบรมผลิตเมล็ดพันธุ์ช้าว ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 นายทองสา กลางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางพร้อมด้วย รองนายก เลขานุการนายก และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ร่วมกับเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลโคกกลางและประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกลาง จำนวน 45 คน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเมล็ดพันธุ์ข้าวและวันที่ 9 กันยายน 2565 เดินทางไปศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดการรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้เองและจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและให้ความรู้ในการใชันวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าข้าว เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

12 กันยายน 2565

โครงการสอนหนูให้รู้ธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565  นายทองสา  กลางนอก นายกอบต.โคกกลาง พร้อมด้วย นายไพบูลย์  ช้างน้ำ รองนายกอบต. นายณัฐดนัย  บุตรศรีภูมิ รองนายกอบต. นายชยันต์ เรือนไทย เลขานุการนายกอบต. นายก้องภพ แสงรัตน์ ปลัดอบต.  นางฐิติรัตน์ ชนะค้า รองปลัดอบต. และนางสาวฐิตาภา  แสงนอก  ผอ.กองการศึกษา ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสอนหนูให้รู้ธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเด็กได้เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีมีความพร้อม ทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย

09 กันยายน 2565

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 5 กันยายน 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกกลาง ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกกลาง ประจำปี 2565 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสตรีตำบลโคกกลาง จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ การบรรยายเรื่องสตรีสุขภาวะ บทบาทหน้าที่ผู้นำสตรี การสร้างเครือกลุ่มสตรี การส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี การสร้างเพจ สื่อออนไลน์ และการฝึกปฎิบัติทำเหรียญโปรยทาน ให้กับผู้เข้าร่วมอบบรมในครั้งนี้

07 กันยายน 2565

โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกกลาง ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสด้านสุขภาพ สังคมและเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงวัยมีปฎิสัมพันธ์ และตะหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้สูงอายุและครอบครัว พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนได้มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในด้านการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

02 กันยายน 2565

กรมอุตุนิยมวิทยาขอชี้แจงสภาพอากาศบริเวณประเทศไทย ช่วงปลายฤดูฝนปีนี้ (ปี 2565) ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

สรุปลักษณะอากาศประจำวัน วันที่ 2 กันยายน 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดมุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อนึ่ง ในช่วงวันที่ 4-7 กันยายน 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกถึงหนักมากบางแห่ง

02 กันยายน 2565

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกกลาง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2565 โดยนายทองสา กลางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกับ คณะครูโรงเรียนดอนมัน กำนัน ประธานสภาฯ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลาง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีวิทยากร มาให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

02 กันยายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (120 รายการ)