ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
1,864
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
30,861
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

โครงการอบรมผลิตเมล็ดพันธุ์ช้าว ประจำปี 2565

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 นายทองสา กลางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางพร้อมด้วย รองนายก เลขานุการนายก และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ร่วมกับเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลโคกกลางและประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกลาง จำนวน 45 คน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเมล็ดพันธุ์ข้าวและวันที่ 9 กันยายน 2565 เดินทางไปศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดการรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้เองและจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและให้ความรู้ในการใชันวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าข้าว เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป


 
12 กันยายน 2565