ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
1,864
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
30,861
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกกลาง ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสด้านสุขภาพ สังคมและเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงวัยมีปฎิสัมพันธ์ และตะหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้สูงอายุและครอบครัว พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนได้มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในด้านการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


 
02 กันยายน 2565