ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
179
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
248
เดือนที่แล้ว
3,407
ปีนี้
29,809
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
58,806
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

1
กิจกรรมผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกกลาง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มีการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดย นายทองสา กลางนอก นายก อบต.โคกกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลาง และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วม โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง โรงเรียนเบาหวาน จาก ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง

06 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกกลาง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันศุกร์ ที่23 มิถุนายน พ.ศ.2566 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มีการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดย นายทองสา กลางนอก นายก อบต.โคกกลาง เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลาง และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วม โดยนิมนต์พระครูธรรมพัฒนาทร เจ้าอาวาสวัดป่าปะชาชื่น บรรยายเรื่องการนำหลักธรรมะมาใช้ในชีวิตในวัยผู้สูงอายุ ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

23 มิถุนายน 2566

กิจกรรมผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกกลาง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันศุกร์ ที่2 มิถุนายน พ.ศ.2566 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เริ่มการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดย นายทองสา กลางนอก นายก อบต.โคกกลาง เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลาง และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วม โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรังและโรคพบมากในวัยผู้สูงอายุ การบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ และการออกกำลังกาย โดย ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลโคกกลางเป็นผู้ให้ความรู้กับผู้สูงอายุในตำบลโคกกลาง

02 มิถุนายน 2566

กิจกรรมผู้สูงอายุปฐมนิเทศโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกกลาง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางได้จัดให้มีการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกกลาง โดย นายทองสา กลางนอก นายก อบต.โคกกลาง เป็นประธานเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลางทุกท่าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยวิทยากรจิตอาสา โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน โดยมีผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโคกกลางทั้ง 9 หมู่บ้าน 

23 พฤษภาคม 2566

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (4 รายการ)