ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
181
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
248
เดือนที่แล้ว
3,407
ปีนี้
29,809
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
58,806
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

นางสาวฐิตาภา แสงนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวศศิวรรณ ทำไธสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางพรรณี บุญกล้า
ครู คศ3


นางเบญจพร ป้อมไธสง
ครู คศ3


นางสมพร ฝาไธสง
ครู คศ2


นางสาวดวงฤดี แสนโคตร
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสมจิตร พันธ์กุล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวอธิพร ปะทักขินัง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเยาวรัตน์ ปิตตาฝ้าย
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจุฬีรัตน์ ธรรมมานอก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก