ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
151
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
1,786
เดือนที่แล้ว
1,184
ปีนี้
11,041
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
40,038
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142

นางสาวฐิตาภา แสงนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางณิชาพัชร์ ภูบาลชื่น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางพรรณี บุญกล้า
ครู คศ3


นางเบญจพร ป้อมไธสง
ครู คศ3


นางสมพร ฝาไธสง
ครู คศ2


นางสาวดวงฤดี แสนโคตร
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสมจิตร พันธ์กุล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวอธิพร ปะทักขินัง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเยาวรัตน์ ปิตตาฝ้าย
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจุฬีรัตน์ ธรรมมานอก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก