ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
1,864
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
30,861
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

นายประสม มารศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุกัญญา อุปัฌชาย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุนันทรา พงษ์เสือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายสดใส จันทพิมพ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสุเนตร บรรดาศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวพัชรี สิงห์ทรายขาว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ.ส.อ.ณัฐพงษ์ ธรรมมานอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวพัชรี ฤทธิทิศ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายปรีชา อุปัชฌาย์
พนักงานขับรถ


นายพิทักษ์ นาบำรุง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นางสาวธันย์ชนก ยิ้มแย้มแสง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอาทิตย์ กลางนอก
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมงคล แสงสุข
พนักงานจ้างทั่วไป ยาม


นายสุเนตร เพ็ชรตะกั่ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ป้องกัน)


นายนุ้ม เพ็ชรตะกั่ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ทีมขยะ)


นายทรงพล นาหนองขาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ทีมขยะ)


นายพงษ์เกษม ทานขันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ทีมขยะ)


นายสมพงศ์ ถามาเวช
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ทีมขยะ)


นางโสภา โสดาวัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)