ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
154
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
1,786
เดือนที่แล้ว
1,184
ปีนี้
11,041
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
40,038
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142

นายประสม มารศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุกัญญา อุปัฌชาย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุนันทรา พงษ์เสือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายสดใส จันทพิมพ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสุเนตร บรรดาศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวพัชรี สิงห์ทรายขาว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ.ส.อ.ณัฐพงษ์ ธรรมมานอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวพัชรี ฤทธิทิศ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายปรีชา อุปัชฌาย์
พนักงานขับรถ


นายพิทักษ์ นาบำรุง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นางสาวธันย์ชนก ยิ้มแย้มแสง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอาทิตย์ กลางนอก
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมงคล แสงสุข
พนักงานจ้างทั่วไป ยาม


นายสุเนตร เพ็ชรตะกั่ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ป้องกัน)


นายนุ้ม เพ็ชรตะกั่ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ทีมขยะ)


นายทรงพล นาหนองขาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ทีมขยะ)


นายพงษ์เกษม ทานขันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ทีมขยะ)


นายสมพงศ์ ถามาเวช
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ทีมขยะ)


นางโสภา โสดาวัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)