ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
179
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
248
เดือนที่แล้ว
3,407
ปีนี้
29,809
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
58,806
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

1
ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
ประชาสัมพันธ์
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
สอบถามเพิ่มเติม ☎ โทร 044-980090
ในวันและเวลาราชการ ( 08.30 - 16.30 น.)
22 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอประทาย,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
    ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลโคกกลาง ร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอประทาย
ณ สนาม ที่ว่าการอำเภอประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
     ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567
16 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กำหนดออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์​ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566​ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2566 พร้อมกันทุกหมู่บ้าน ในเวลา 11.00 - 15.30 น.

หมายเหตุ​ สำหรับผู้สูงอายุ​/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์​ ที่แจ้งความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสามารถ​กดเงินที่ตู้​ ATMได้​ ตั้งแต่เวลา​ 05.00 น.​ วันที่​ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ​ 2566 เป็นต้น

➡️ขอให้ผู้สูงอายุและคนพิการ ออกมารับเบี้ยยังชีพในวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดด้วยค่ะ

08 พฤศจิกายน 2566

โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

องค์บริหารส่วนตำบลโคกกลางจัดทำโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกกลาง กิจกรรมอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่นโดยให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ชนิดของสมุนไพรและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

30 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568
สอบถามเพิ่มเติม ☎ โทร 044-980090
ในวันและเวลาราชการ ( 08.30 - 16.30 น.)

19 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์รายงานสภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
ปลักษณะอากาศประจำวัน (อังคารที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566)
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและทะเลจีนใต้ ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์และสุรินทร์
10 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กำหนดออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 11.00 - 15.30 น. ในวันอังคาร ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 

 

หมายเหตุ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่แจ้งความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร สามารถกดเงินที่ตู้ ATM ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

09 ตุลาคม 2566

แจ้งประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง และอนุมัติโดยนายอำเภอเรียบร้อยแล้ว

     ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบโดยทั่วกัน

02 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กำหนดออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 11.00 - 15.30 น. ในวันศุกร์ ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 

 

หมายเหตุ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่แจ้งความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร สามารถกดเงินที่ตู้ ATM ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

07 กันยายน 2566

โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทมสเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

องค์บริหารส่วนตำบลโคกกลางจัดทำโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกกลาง จัดทำป้ายชื่อสมุนไพรพร้อมทั้งบำรุงดูแลรักษาสมุนไพร

28 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานกองทุนผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ด้วยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม "มาตรา 13 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เรียกว่า " กองทุนผู้สูงอายุ" เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้" ให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภารกิจให้การสนับสนุนใน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การสบับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพโดยไม่คิดดอกเบี้ยการสนับสนุนโครงการ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ การสนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ  ขอประชาสัมพันธ์ภารกิจงานกองทุนผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ ชมรม องค์กร หรือภาคีเครือค่ายที่ทำงานด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการของกองทุนผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารประชาสัมพันธ์และแบบฟอร์มต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ QR Code 

16 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กำหนดออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 11.00 - 15.30 น. ในวันพฤหัสบดี ที่10 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2566

 

หมายเหตุ  สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่แจ้งความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร สามารถกดเงินที่ตู้ ATM ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

09 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กำหนดออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 - 15.30 น. ในวันศุกร์ ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่แจ้งความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร สามารถกดเงินที่ตู้ ATM ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

06 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กำหนดออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 - 15.30 น. ในวันศุกร์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 

หมายเหตุ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่แจ้งความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสามารถกดเงินที่ตู้ ATM ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

08 มิถุนายน 2566

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570),องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
01 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (101 รายการ)