ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
1,864
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
30,861
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

1
ประชาสัมพันธ์รายงานสภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

พยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ 2566 สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

03 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์รายงานสภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

พยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตำ่สุด 10-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียล ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กิโลเมตร/ชั่วโมง

27 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์หนังสือสัญญาณเตือนและการแจ้งเหตุในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ด้วยอำเภอประทายได้จัดทำหนังสือสัญญาณเตือนและการแจ้งเหตุในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต สำหรับญาติหรือคนใกล้ชิด จัดทำขึ้นเพื่อให้ญาติหรือคนใกล้ชิดผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดอาการคลุ้มคลั่งอาละวาด ทำลายตนเอง ทำร้ายคนใกล้ตัวและทำลายข้าวของให้เสียหาย หรือที่เรียกว่าผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตนั้นเข้าใจสัญญาณเตือน สามารถประเมินความรุนแรงของอาการและสามารถแจ้งเหตุและช่วยเหลือเบื้องต้นได้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่นำไปใช้โดยเฉพาะญาติหรือคนใกล้ชิดนำไปเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ หรือลดความรุนแรงของการบาดเจ็บการสูญเสียทั้งต่อผู้ป่วย คนรอบข้าง รวมทั้งต่อทรัพย์สิน 

24 มกราคม 2566

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ ให้ประชาชนคนไทยได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น และยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

05 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด 19 เข็มกระตุ้น,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกลางเข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด 19 เข็มกระตุ้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง โดยเปิดฉีดวัคซีนทุกวันศุกร์ในเวลาราชการ เพื่อให้มีระดับภูมิคุ้มกันที่สูงเพียงพอต่อการควบคุมโรค ลดการเจ็บป่วยรุนแรงสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติปลอดจากโรค โควิด 19

 

23 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของป้าย ที่่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ประกาศให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งป้ายายในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลาง ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และกรอกรายการโดยละเอียดลงในแบบพิมพ์ แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 566

19 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
14 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ พ.ศ.2522 ได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ และดำเนินการในกรณีที่ดินซึ่งถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ และพบว่ามีที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่านั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่ครอบครองที่ดิน ซึ่งปล่อยให้ที่ดินเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลโคกกลาง ให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของท่านโดยเร็ว

07 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

องค์การบริหารส่วนโคกกลาง จะออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 พร้อมกันทุกหมู่บ้าน ในเวลา 14.00น.

หมายเหตุ สำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ที่แจ้งความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสามารถกดเงินที่ตู้ ATM ได้ตั้งแต่เวลา 05.00น. วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

ขอให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ออกมารับเบี้ยยังชีพในวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

07 ธันวาคม 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกกลางทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ถนนไร้อุบัติเหตุช่วงเทศปีใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

เมื่อวันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกกลาง ได้ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์ถนนไร้อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ และป้ายบอกทาง บนถนนสาย 2285 ตอนประทาย-ชุมพวง บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกกลางถึงสามแยกโคกกลาง

07 ธันวาคม 2565

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นทีตำบลโคกกลางจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงจ้าง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ช่วยกันจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน เพือเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนตำบลโคกกลาง ในการลดปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เป็นต้น และรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ลดการเกิดก๊าชเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน นำขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายแล่้วไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรโดยการนำมาหมักเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพได้ 

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยหลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย โดยผู้เสียภาษีจะมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษีและผ่อนชำระ ประจำปี พ.ศ.2566 เพิ่มมากขึ้น และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากได้ชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้ให้ความเห็นชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษี และกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23 พฤศจิกายน 2565

ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยให้กับประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566

22 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมหิ้วตะกร้า หิ้วถุงผ้า หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าถุง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอย

14 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ปรชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 สอบถามเพิ่มเติม โทร 044-980090 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

18 ตุลาคม 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (71 รายการ)