ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
914
เดือนที่แล้ว
1,003
ปีนี้
914
ปีที่แล้ว
9,606
ทั้งหมด
11,857
ไอพี ของคุณ
107.21.85.250

1
แจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองเสา,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
วันที่12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.อบต.โคกกลาง ออกแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองเสาชำรุดเสียหายซ่อมแซมใช้การไม่ได้ส่งผลให้ระบบน้ำประปาไม่ไหลมาเป็นเวลา 4 วันแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้ร้องทุกข์มายัง อบต.จึงได้ออกให้บริการน้ำแก่พี่น้องประชาชน ทั้ง 2 หมู่ คือ หมู่ 6 บ้านดอนมันและหมู่ 7 บ้านหนองเสา
12 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ภารกิจการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ประชาสัมพันธ์ภารกิจการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา

ปัจจุบันตำบลโคกกลางโคกกลางมีผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน ๔๐ ราย กำลังรักษาและกักตัวเฝ้าระวัง จำนวน ๓๒ ราย รักษาหาย ๘ ราย

ประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ที่มาจากต่างจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงและต้องกักตัว ทั้งสิ้น ๓๗๓ ราย อยู่ระหว่างกักตัว ๑๔ วัน จำนวน ๓๔ ราย และกักตัวครบ ๑๔ วันแล้ว จำนวน ๓๓๙ ราย

อบต.โคกกลาง ปฏิบัติภารกิจ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนบริหารสภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคไวรัสโควิด ๑๙

????????จัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน ๒ ศูนย์ ณ ศพด.อบต.โคกกลาง และ รพ.สต.โคกกลาง และหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันจัดตั้งสถานที่กักตัวพี่น้องที่มาจากจังหวัดเสี่ยงสูง จำนวน ๙ หมู่บ้านพร้อมทั้งจัดเวรยามเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยและพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ปฏิบัติการรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างจังหวัดที่ขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีรถเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเข้ารับการรักษาที่ รพ.ประทายตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม จนถึงปัจจุบัน จำนวน ๗ ราย

มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องที่กักตัวเพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง

จัดหาอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย
และภารกิจด้านอื่นๆเพื่อป้องกันและควบคุมโรค

อบต.โคกกลางขอขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชนตำบลโคกกลางทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือดูแลพี่น้องในตำบลของเราให้ผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

เราจะสู้ไปด้วยกัน เราจะชนะ

สภานการณ์ยังต้องระวังขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆเพื่อตัวท่านเอง ครอบครัว และที่สำคัญเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะ

20 สิงหาคม 2564

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่มีความเสี่ยงสูง,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
วันที่ 14กรกฏาคม 2564 นายสงวน นามนนท์. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มอบหมายภารกิจเพื่อเข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่มีความเสี่ยงสูง ณ บริเวณประตูระบายน้ำธรรมจักร
14 กรกฎาคม 2564

โครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

นายสงวน นามนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ,ปลัด อบต. ,รองปลัด อบต.,หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลาง ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณถุงพลาสติกภายในพื้นที่ตำบลโคกกลาง กิจกรรม 5 ส ภายในครัวเรือนและหมู่บ้าน การคัดแยกขยะและกำจัดขยะภายในครัวเรือนและหมู่บ้าน การกำจัดขยะอันตรายและหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ใช้แล้วกำจัดให้ถูกวิธีและถูกต้อง เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลโคกกลางให้น้อยลง  

09 กรกฎาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่ถูกกักกันตัวในหมู่บ้านหมู่ 7 บ้านหนองเสา หมู่ 8 บ้านหนองกอกและหมู่3บ้านหนองแสง ที่ได้เดินทางมาจากต่างจังหวัดพื้นที่กลุ่มเสี่ยงสูงโรคโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
??วันที่ 6 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสงวน นามนนท์ นายก อบต.โคกกลาง นายชาญณรงค์ ฝาไธสง นายชนะชัย จูมเกษ รองนายก อบต. นายนิพนธ์ วรโพธิ์เลขานุการนายก อบต. นายก้องภพ แสงรัตน์ ปลัด อบต.นายธรรมรักษ์ จิตตภาวนาเมธากุล ผอ.รพ.สต.โคกกลาง และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โคกกลาง อสม.หมู่ 7 หมู่8และหมู่3 ได้ให้ความร่วมมือกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่ถูกกักกันตัวในหมู่บ้านหมู่ 7 บ้านหนองเสา หมู่ 8 บ้านหนองกอกและหมู่3บ้านหนองแสง ที่ได้เดินทางมาจากต่างจังหวัดพื้นที่กลุ่มเสี่ยงสูงโรคโควิด-19 พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพ น้ำดื่มสะอาดสิ่งของจำเป็นหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับผู้ที่กักกันตัวเอง ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านพักเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตในระหว่างนี้ให้ครบทั้ง14 วัน ตามที่กำหนดหลังได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อจากรพ.ประทายแล้วให้อยู่ร่วมกันในหมู่บ้านและสังคมได้อย่างปกติมีความสุขความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านและผู้ที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนา #ขอบคุณ รพ.สต.โคกกลาง อสม.ผู้นำชุมชน และพี่น้องชาวตำบลโคกกลางที่ให้ความร่วมมือ #ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ #ด้วยความห่วงใย❤อบต.โคกกลาง
07 กรกฎาคม 2564

อบต.โคกกลางออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
???วันอังคารที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อบต.โคกกลางออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยนายสงวน นามนนท์ นายก อบต.โคกกลาง ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.คุณครู ศพด.ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการถึงที่บ้าน ไม่ให้ออกมารวมตัวกัน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 #การบริการคืองานของเรา#อบต.โคกกลางห่วงใย?รับใช้ประชาชน
07 กรกฎาคม 2564

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง และกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ???นายสงวน นามนนท์ นายก อบต.โคกกลาง ร่วมกับ นายธรรมรักษ์ จิตตภาวนาเมธากุล ผอ. รพ.สต.โคกกลาง พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ฝาไธสง นายชนะชัย จูมเกษ รองนายกอบต. นายนิพนธ์ วรโพธิ์ เลขานุการ นายก นายก้องภพ แสงรัตน์ ปลัด อบต. นางสัมฤทธิ์ สาทพลกรัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 นางฐิติรัตน์ ชนะค้า รองปลัด อบต. นางอนงค์ สียางนอก จพง.สาธารณสุข และ อสม. หมู่ 1 หมู่ 9 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง และกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19 ?ท่านใดกลับจากพื้นที่เสี่ยงขอให้ท่านแจ้งผู้นำหมู่บ้าน อสม. จนท.สาธารณสุข เพื่อคัดกรองให้ข้อมูล ตรวจหาเชื้อ และกักตัว แยกอยู่ แยกกิน แยกใช้ เพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัวรวมถึงคนในหมู่บ้านค่ะ #ด้วยความห่วงใยจาก อบต.โคกกลาง
05 กรกฎาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกกลาง,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกกลาง ในวันที่ 16มิถุนายน2564 ณ ห้องประชุม อบต.โคกกลาง เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการ
16 มิถุนายน 2564

กิจกรรม ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในสถานศึกษา ในเขตตำบลโคกกลาง,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
11 มิถุนายน 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมทีมผู้บริหาร ข้าราชการ  พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลาง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  เข็มที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายสงวน นามนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมทีมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลาง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เข็มที่ 2
ณ โรงพยาบาลประทาย เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องตำบลโคกกลาง
เชิญชวนพี่น้องตำบลโคกกลางทุกท่านลงชื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อตัวท่านเอง เพื่อครอบครัว และเพื่อให้ประเทศของเรากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
#ฉีดดีกว่าไม่ฉีด✌️

14 พฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการประจำเดือนพฤษภาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันศุกร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
ด้วยความห่วงใยผู้สูงอายุและคนพิการ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ นายสงวน นามนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จึงได้มอบหมาย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โคกกลาง ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ในเวลา 09.30 น. พร้อมกันทุกหมู่บ้าน โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพถึงที่บ้าน ไม่ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19
#ขอบคุณ สมาชิก อบต., อสม. พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครูของ อบต.โคกกลางและผู้นำทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันออกให้บริการนำเงินเบี้ยยังชีพส่งถึงผู้สูงอายุและคนพิการถึงที่บ้าน ขอบคุณปู่ย่าตายายที่ให้ความร่วมมือไม่ไปใหนรอรับเงินอยู่ที่บ้าน
#ความพึงพอใจของทุกท่านเป็นความสุขใจของเรา
#งานบริการเป็นงานของเรา
#สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก
#ด้วยความห่วงใย จากใจนายกสงวน

07 พฤษภาคม 2564

นำถุงยังชีพไปมอบให้กับพี่น้องบ้านหนองกอก หมู่ 8 เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจสู้กับโรคโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

นายสงวน นานนท์ นายก อบต.โคกกลาง พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ฝาไธสง รองนายก อบต.นายนิพนธ์ วรโพธิ์ เลขานุการนายกฯ นายก้องภพ แสงรัตน์ ปลัด อบต.หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน จนท.ของ อบต.โคกกลาง นำถุงยังชีพไปมอบให้กับพี่น้องบ้านหนองกอก หมู่ 8 เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจสู้กับโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ตรวจเวรยามจุดคัดกรองโควิดและสอบถามข้อมูล ปัญหาอุปสรรคพร้อมให้กำลังใจผู้นำท้องถิ่นท้องที่ที่ได้เสียสละเวลาอยู่ประจำจุดคัดกรองด้วยความตั้งใจ

29 เมษายน 2564

นำสิ่งของอาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพ ไปมอบให้กับผู้นำหมู่บ้านและผู้แทนพี่น้องประชาชนบ้านหนองกอก หมู่ที่ 8,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น.นายสงวน นามนนท์ นายก อบต.โคกกลาง พร้อมคณะทีมงานรองนายก อบต. ปลัด อบต. รองปลัด อบต.หน.สำนักปลัด อบต. นายช่างโยธาอาวุโส และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต. ได้นำสิ่งของอาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพ ไปมอบให้กับผู้นำหมู่บ้านและผู้แทนพี่น้องประชาชนบ้านหนองกอก หมู่ที่ 8 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องอาหารการกินและน้ำดื่มสะอาด เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่หมู่บ้านหนองกอก หมู่ 8 ต.โคกกลาง อ.ประทาย ซึ่งพี่น้องได้กักตัวเองอยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นด้วยครับ

22 เมษายน 2564

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th


ณ แหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาที่เทศบาทตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย และ สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน ให้ ได้เรียนรู้นอกสถานที่จากประสบการณ์จริงและพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

01 เมษายน 2564

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ในวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564
โดย นายสงวน นามนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ส.อบต.
- เพื่อให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดี และล้ำค่า ที่
มีอยู่ในชุมชนที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมา และควรอนุรักษ์ไว้โดยลูกหลานคนรุ่นหลัง

26 มีนาคม 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (75 รายการ)