ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
369
เดือนที่แล้ว
303
ปีนี้
1,096
ปีที่แล้ว
1,337
ทั้งหมด
2,433
ไอพี ของคุณ
34.204.201.220

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th


ณ แหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาที่เทศบาทตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย และ สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน ให้ ได้เรียนรู้นอกสถานที่จากประสบการณ์จริงและพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

01 เมษายน 2564

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ในวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564
โดย นายสงวน นามนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ส.อบต.
- เพื่อให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดี และล้ำค่า ที่
มีอยู่ในชุมชนที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมา และควรอนุรักษ์ไว้โดยลูกหลานคนรุ่นหลัง

26 มีนาคม 2564

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ณ ห้องประชุม อบต.โคกกลาง
พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

25 มีนาคม 2564

ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและนักงานจ้าง/ เจ้าหน้าที่ตำบลโคกกลาง,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางจัดประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ 2564 ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.โคกกลาง โดยนายสงวน  นามนนท์ ตำแหน่งนายก อบต.โคกกลาง มอบหมายให้นายก้องภพ แสงรัตน์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคมในครั้งนี้ เพื่อประชุม ปรึกษา หาริอ ให้คำแนะนำข้อราชการ และติดตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน โดยมีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลาง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

23 มีนาคม 2564

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 20 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ สนามกีฬาโรงเรียนดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
1.ฟุตบอล รุ่น ประชาชนทั่วไป ชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านหนองเสา หมู่ที่ 7
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านใหม่โคกกลาง หมู่ที่ 9
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ บ้านหนองกอก หมู่ที่ 8
2.ฟุตบอล รุ่น เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 16 ปี
ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านใหม่โคกกลาง หมู่ที่ 9
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านดอนมัน หมู่ที่ 6
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ บ้านหนองเสา หมู่ที่ 7
3.วอลเลย์บอล รุ่น ประชาชนทั่วไปหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านละเลิงหิน หมู่ที่ 4
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านหนองกอก หมู่ที่ 8
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ บ้านหนองกรด หมู่ที่ 5

21 มีนาคม 2564

ปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564
ปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564
ได้อย่างประทับใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ณ สนามกีฬาโรงเรียนดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณคณะผู้บริหาร ส.อบต. ผู้นำ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักกีฬา กองเชียร์ ทุกส่วนทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 เสร็จสิ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี

21 มีนาคม 2564

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564
โดย ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ณ สนามกีฬาโรงเรียนดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย คือน้ำใจของนักกีฬา

20 มีนาคม 2564

ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการและรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

นายสงวน นามนนท์ นายก อบต.โคกกลาง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการและรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯในวันพฤหัสบดีที่ 18มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุม อบต.โคกกลาง

18 มีนาคม 2564

กิจกรรม งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วตะกร้า หิ้้วถุงผ้า หิ้้วปิ่นโต โชว์ผ้าถุง,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง นำโดยนายสงวน นามนนท์ ตำแหน่งนายก อบต.โคกกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.,พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วตะกร้า หิ้วถุงผ้า หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าถุง เพื่อลดปริมาณถุงพลาสติกในพื้นที่ตำบลโคกกลางให้น้อยลง ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"

15 มีนาคม 2564

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 12-14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปี 2564 ณ อบต.โคกกกลาง และศึกษาดูงาน ณ อำเภอวังน้ำเขียวจ.นครราชสีมา
โดยนายสงวน นามนนท์ นายก อบต.โคกกลาง ประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลโคกกลาง เข้าร่วมโครงการ#พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

14 มีนาคม 2564

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูธรรมพัฒนาธร เจ้าอาวาสวัดป่าประชาชื่น / พระถนอม กิตติคุโณ เจ้าอาวาสวัดนทีสันติธรรม และขอบคุณนายวีระ สิงห์ทรายขาว ส.อบต. หมู่ที่ 7 และคณะบ้านหนองเสา ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง นำโดย นายสงวน นามนนท์ นายก อบต.โคกกลาง นายชาญณรงค์ ฝาไธสง รองนายก นายนิพนธ์ วรโพธิ์ เลขานุการนายก พร้อมด้วย นายก้องภพ แสงรัตน์ ปลัดอบต.โคกกลาง นางฐิติรัตน์ ชนะค้า รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองคลัง และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
- ขอกราบขอบพระคุณ พระครูธรรมพัฒนาธร เจ้าอาวาสวัดป่าประชาชื่น ที่เมตตามอบขนมและผลไม้ ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
- ขอกราบขอบพระคุณ พระถนอม กิตติคุโณ เจ้าอาวาสวัดนทีสันติธรรม ที่เมตตามอบทุนให้กองทุนอาหารกลางวัน จำนวน 1,000 บาท และมอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตา อนุโมทนาบุญ สาธุ
- ขอบคุณนายวีระ สิงห์ทรายขาว ส.อบต. หมู่ที่ 7 และคณะบ้านหนองเสา ที่ได้นำขนมมามอบให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ขอขอบพระคุณทุกท่าน

21 มกราคม 2564

ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเลี้ยงโคเนื้อแก้วิกฤติโควิด-19 และร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าเนเปียร์,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น.
นายสงวน นามนนท์ นายก อบต.โคกกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ..
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ท่าน ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ และท่าน ส.ส. ทัศนาพร เกษเมธีการุณ
ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเลี้ยงโคเนื้อแก้วิกฤติโควิด-19 และร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าเนเปียร์ ณ บ้านโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานกว่า 700 คน.
โดยศูนย์ฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้พี่น้องเกษตรกร และขยายผลให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามหมู่บ้านและตำบลต่างๆ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย คะ

21 ธันวาคม 2563

การให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ปะจำรถ ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลาง,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.
???????? องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.ดอนมัน อบต.ตลาดไทรและ อบต.นางรำ ในการให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ปะจำรถ ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลาง โดยมี ส.อ.ณัฐพงษ์ ชำนาญ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ส.อ.เอกชัย ดีเดิม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน และ นายตีรณ สังฆ์ทิพย์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกลาง
01 ธันวาคม 2563

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหนองเสา-หนองแสง,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสงวน นามนนท์ นายก อบต.โคกกลาง อำเภอประทาย พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ ฝาไธสง รองนายก อบต.นายก้องภพ แสงรัตน์ ปลัด อบต.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหนองเสา-หนองแสง ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้โดย อบต.โคกกลาง เป็นผู้จัดซื้อวัสดุและขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆในการซ่อมแซมถนนจากกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกลาง

12 พฤศจิกายน 2563

พิธีส่งมอบรถดับเพลิงให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ฯพณฯ คะสุยะ นะชิดะ เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประธานในพิธีส่งมอบรถดับเพลิงให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ตัวแทนรับมอบโดย นายสงวน นามนนท์ นายก อบต.โคกกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาวตำบลโคกกลาง ร่วมให้การต้อนรับในพิธีรับมอบรถดับเพลิง ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
11 พฤศจิกายน 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (58 รายการ)