ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
712
เดือนที่แล้ว
1,329
ปีนี้
6,991
ปีที่แล้ว
9,606
ทั้งหมด
17,934
ไอพี ของคุณ
3.236.107.249

1
กิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายโคราชเมืองกีฬา ประจำปี 2565 “Exercise Expo 2022 Korat Sports City” และ DPE_nub Call Korat 2022”,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

กิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายโคราชเมืองกีฬา ประจำปี 2565 “Exercise Expo 2022 Korat Sports City” และ DPE_nub Call Korat 2022”  วันที่  22  มิถุนายน  2565  ณ บริเวณลานตลาดนัดตำบลโคกกลาง 

23 มิถุนายน 2565

ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ เมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตาม TPMP ปี 2565 ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 อบต.โคกกลาง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประทาย ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ อสม. บ้านหนองแสงหมู่ 3 และบ้านหนองกอก หมู่ 8 ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ เมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตาม TPMP ปี 2565 ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 จำนวน 2 รายรายนางเอก พิมพ์เงิน หมู่3 และรายนางจำลอง ปิดตาฝ้าย หมู่ 8

20 มิถุนายน 2565

กิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายโคราชเมืองกีฬา ประจำปี 2565 “Exercise Expo 2022 Korat Sports City” และ DPE_nub Call Korat 2022”,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

กิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายโคราชเมืองกีฬา ประจำปี 2565 “Exercise Expo 2022 Korat Sports City” และ DPE_nub Call Korat 2022”  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 

19 พฤษภาคม 2565

ประชุมประชาคมแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมโครงการแก้มลิงเลิงตลาด (ระยะที่ 2) และแก้มลิงหนองเรือ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
06 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ 500 บาท ให้กับคนพิการทางสายตาของตำบลโคกกลาง จำนวน 34 ราย,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ 500 บาท ให้กับคนพิการทางสายตาของตำบลโคกกลาง จำนวน 34 ราย โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพและเงินสดจากศูนย์บริการคนพิการตาบอดนครราชสีมา
โดยนายทองสา กลางนอก นายกอบต.โคกกลาง พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกับ คณะกรรมการศูนบริการคนตาบอดนครราชสีมา ปลัด อบต. รองปลัด สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลาง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

05 พฤษภาคม 2565

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

28 เมษายน 2565

กิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายโคราชเมืองกีฬา ประจำปี 2565 “Exercise Expo 2022 Korat Sports City” และ DPE_nub Call Korat 2022”,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

กิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายโคราชเมืองกีฬา ประจำปี 2565 “Exercise Expo 2022 Korat Sports City” และ DPE_nub Call Korat 2022”  วันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 

21 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพบประชาชน ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
29 มีนาคม 2565

กิจกรรมออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565 พร้อมกับหน่วยบริการเคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พบประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการชำระภาษี ระหว่างวันที่ 10 - 23 มีนาคม 2565

25 มีนาคม 2565

กิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายโคราชเมืองกีฬา ประจำปี 2565 “Exercise Expo 2022 Korat Sports City” และ DPE_nub Call Korat 2022”  ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

กิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายโคราชเมืองกีฬา ประจำปี 2565 “Exercise Expo 2022 Korat Sports City” และ DPE_nub Call Korat 2022”  ณ สนามหน้าที่ทำการองคืการบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 

24 มีนาคม 2565

การสำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตำบลโคกกลาง,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) ได้ออกพื้นที่สำรวจและประมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะตำบลโคกกลาง แะสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)ได้ให้คำแนะนำ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในพื้นที่

22 มีนาคม 2565

กิจกรรม 5 ส ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โคกกลาง ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จัดกิจกรรม 5 ส ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน การสอนในภาคเรียน และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-2019)

22 มีนาคม 2565

พิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยโรคลัมปี สกิน (LSD),องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

พิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยโรคลัมปีสกิน (LSD) เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน ซึ่งเกษตรกรจะต้องคืนลูกตัวแรกเมื่ออายุครบ 18 เดือน ให้กับโครงการ และเมื่อครบสัญญา 5 ปี โครงการฯจะมอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือ พร้อมลูกตัวที่ 2,3,4 ให้กับเกษตรกรต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ อบต.โคกกลาง

21 มีนาคม 2565

แจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองเสา,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
วันที่12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.อบต.โคกกลาง ออกแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองเสาชำรุดเสียหายซ่อมแซมใช้การไม่ได้ส่งผลให้ระบบน้ำประปาไม่ไหลมาเป็นเวลา 4 วันแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้ร้องทุกข์มายัง อบต.จึงได้ออกให้บริการน้ำแก่พี่น้องประชาชน ทั้ง 2 หมู่ คือ หมู่ 6 บ้านดอนมันและหมู่ 7 บ้านหนองเสา
12 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ภารกิจการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ประชาสัมพันธ์ภารกิจการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา

ปัจจุบันตำบลโคกกลางโคกกลางมีผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน ๔๐ ราย กำลังรักษาและกักตัวเฝ้าระวัง จำนวน ๓๒ ราย รักษาหาย ๘ ราย

ประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ที่มาจากต่างจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงและต้องกักตัว ทั้งสิ้น ๓๗๓ ราย อยู่ระหว่างกักตัว ๑๔ วัน จำนวน ๓๔ ราย และกักตัวครบ ๑๔ วันแล้ว จำนวน ๓๓๙ ราย

อบต.โคกกลาง ปฏิบัติภารกิจ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนบริหารสภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคไวรัสโควิด ๑๙

????????จัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน ๒ ศูนย์ ณ ศพด.อบต.โคกกลาง และ รพ.สต.โคกกลาง และหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันจัดตั้งสถานที่กักตัวพี่น้องที่มาจากจังหวัดเสี่ยงสูง จำนวน ๙ หมู่บ้านพร้อมทั้งจัดเวรยามเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยและพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ปฏิบัติการรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างจังหวัดที่ขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีรถเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเข้ารับการรักษาที่ รพ.ประทายตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม จนถึงปัจจุบัน จำนวน ๗ ราย

มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องที่กักตัวเพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง

จัดหาอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย
และภารกิจด้านอื่นๆเพื่อป้องกันและควบคุมโรค

อบต.โคกกลางขอขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชนตำบลโคกกลางทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือดูแลพี่น้องในตำบลของเราให้ผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

เราจะสู้ไปด้วยกัน เราจะชนะ

สภานการณ์ยังต้องระวังขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆเพื่อตัวท่านเอง ครอบครัว และที่สำคัญเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะ

20 สิงหาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (92 รายการ)