ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
181
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
248
เดือนที่แล้ว
3,407
ปีนี้
29,809
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
58,806
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

-:- ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 
-:- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอประทาย 
-:- ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 
-:- โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
-:- ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานสภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-:- ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 
-:- แจ้งประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ประชาสัมพันธ์ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 
-:- โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทมสเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพนะบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
เคารพธงชาติ (1 ธันวาคม 2566)
พิธีส่งมอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยและส่งมอบบ่อหมักแก๊สชีวภาพไร้กลิ่น
ฉีดพ่นหมอกควัน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองเสา หมู่ที่ 7 (29 พฤศจิกายน 2566)
เคารพธงชาติ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ (เนื่องในวันลอยกระทง)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกใหม่โคกกลาง ซอย1 (สายโคกกลาง – ดอนวัวตาย) หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ (ถังประปานครหลวง) 
-:- ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายละเลิงหิน-บ้านโนนน้อยโนนสมบูรณ์) หมู่ที่4 
-:- ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 118-03 สายบ้านหนองแสง หมู่ที่3 ถึงสายบ้านละเลิงหิน หมู่ที่4หมู่ที่4 
-:- ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากห้าแยกหนองเสาถึงสามแยกวัดป่าประชาชื่น) หมู่ที่7 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประกาศผลโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกใหม่โคกกลาง ซอย 1 (สายโคกกลาง – ดอนวัวตาย ) หมู่ที่9 บ้านใหม่โคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  
-:-  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บ้านใหม่โคกกลาง ซอย 12) หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โคกกลาง 
-:-  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง (หนองกรด ซอย9) หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง (หนองเรือ ซอย12) หมู่ที่ 2 บ้านหนองเรือ 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้าสำนักงาน อบต.) หมู่ที่2 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(บ้านใหม่โคกกลาง ซอย1) หมู่9 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หนองเสา ซอย16) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ้หล็ก (หน้าสำนักงาน อบต.) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการประมูลเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(ถังประปานครหลวง) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บ้านใหม่โคกกลาง ซอย 12) หมู่ที่9 บ้านใหม่โคกกลาง 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง (หนองกรด ซอย9) หมู่ที่5 บ้านหนองกรด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง (หนองเรือ ซอย12) หมู่ที่2 บ้านหนองเรือ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้าสำนักงาน อบต.) หมู่ที่2นหนองเรือ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใหม่โคกกลาง ซอย1) หมู่ที่9 บ้านใหม่โคกกลาง 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าสำนักงาน อบต.) หมู่ที่2 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองเสา ซอย16 หมู่ที่7) บ้านหนองเสา 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (หนองกรด-โนนขี้ตุ่น)หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายละเลิงหิน-หนองแสง) หมู่ที่3 

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องแพลำสะแทด


ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครราชสีมาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ