ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,565
เดือนที่แล้ว
1,344
ปีนี้
11,318
ปีที่แล้ว
9,606
ทั้งหมด
22,261
ไอพี ของคุณ
44.211.22.31

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง26 เม.ย. 2565
2พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ฉบับที่230 ม.ค. 2564
3พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาบรอหารท้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น15 เม.ย. 2562
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25 ก.ย. 2561
5กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงพ.ศ.256130 ม.ค. 2561
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขงองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น18 ก.ย. 2560
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกตรองส่วนท้องถิ่น255924 พ.ค. 2559
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาความพิการให้คนพิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25539 มี.ค. 2553
9ขยายคำให้การ14 ธ.ค. 2552
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน12 ต.ค. 2548
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น13 ธ.ค. 2547
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น17 ก.ย. 2547

1