ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
914
เดือนที่แล้ว
1,003
ปีนี้
914
ปีที่แล้ว
9,606
ทั้งหมด
11,857
ไอพี ของคุณ
107.21.85.250

ลำดับรายการวันที่
1พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ฉบับที่230 ม.ค. 2564
2พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาบรอหารท้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น15 เม.ย. 2562
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25 ก.ย. 2561
4กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงพ.ศ.256130 ม.ค. 2561
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขงองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น18 ก.ย. 2560
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกตรองส่วนท้องถิ่น255924 พ.ค. 2559
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาความพิการให้คนพิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25539 มี.ค. 2553
8ขยายคำให้การ14 ธ.ค. 2552
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน12 ต.ค. 2548
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น13 ธ.ค. 2547
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น17 ก.ย. 2547

1