ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
369
เดือนที่แล้ว
303
ปีนี้
1,096
ปีที่แล้ว
1,337
ทั้งหมด
2,433
ไอพี ของคุณ
34.204.201.220

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ2 เม.ย. 2564
2คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนรองทุกข2 เม.ย. 2564
3คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น2 เม.ย. 2564
4คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 เม.ย. 2564
5คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ1 เม.ย. 2564
6คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี31 มี.ค. 2564

1