ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,565
เดือนที่แล้ว
1,344
ปีนี้
11,318
ปีที่แล้ว
9,606
ทั้งหมด
22,261
ไอพี ของคุณ
44.211.22.31

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี21 มี.ค. 2565
2คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ21 มี.ค. 2565
3คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น21 มี.ค. 2565
4คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น21 มี.ค. 2565
5คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนรองทุกข21 มี.ค. 2565
6คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ21 มี.ค. 2565

1