ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
4,623
เดือนที่แล้ว
4,623
ปีนี้
7,912
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
36,909
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144-:- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ งานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานสภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานสภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-:- ประชาสัมพันธ์หนังสือสัญญาณเตือนและการแจ้งเหตุในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต 
-:- ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด 19 เข็มกระตุ้น 
-:- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของป้าย ที่่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน 

กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางสายตาของตำบลโคกกลาง จำนวน 33 ราย
โครงการเสริมสร้างรายได้ในพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากหลังน้ำลด (โดย กลุ่มปลูกข้าวโพดข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ตำบลโคกกลาง)
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประชุมประชาคมการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนมัน และ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเสา
กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(บ้านใหม่โคกกลาง ซอย1) หมู่9 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หนองเสา ซอย16) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ้หล็ก (หน้าสำนักงาน อบต.) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายละเลิงหิน-หนองแสง) หมู่3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการประมูลเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(ถังประปานครหลวง) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหนองแสง-ละเลิงหิน) บ้านหนองแสง หมู่ที่3 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (สายหนองกรด - โนนขี้ตุ่น) บ้านหนองกรด หมู่ที่5 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (สายหนองสรวง - หนองหัวช้าง) บ้านหนองเสา หมู่ที่7 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใหม่โคกกลาง ซอย1) หมู่ที่9 บ้านใหม่โคกกลาง 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าสำนักงาน อบต.) หมู่ที่2 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองเสา ซอย16 หมู่ที่7) บ้านหนองเสา 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (หนองกรด-โนนขี้ตุ่น)หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายละเลิงหิน-หนองแสง) หมู่ที่3 
-:- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินและหินคลุก(เส้นหนองกอก-สระสี่เหลี่ยม) หมู่ที่8 บ้านหนองกอก 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (สายบ้านพ่อเหรียญ-โนนแตงแซง) บ้านดอนมัน หมู่ที่6 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (สายโคกกลาง - ดอนวัวตาย) บ้านใหม่โคกกลาง หมู่ที่9 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและหินคลุก (สายโนนกอก-โนนขี้ตุ่น) บ้านโคกกลาง หมู่ที่1 น หมู่ที่7 บ้านหนองเสา 

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องแพลำสะแทด


ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครราชสีมาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ