ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
914
เดือนที่แล้ว
1,003
ปีนี้
914
ปีที่แล้ว
9,606
ทั้งหมด
11,857
ไอพี ของคุณ
107.21.85.250

นายประสม มารศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุนันทรา พงษ์เสือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสุกัญญา อุปัฌชาย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสุเนตร บรรดาศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายสดใส จันทพิมพ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวพัชรี สิงห์ทรายขาว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเจ้าพนักงานป้องกันปฏิบัติงาน


นายนิพนธ์ วังเอก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายปรีชา อุปัชฌาย์
พนักงานขับรถ


นายพิทักษ์ นาบำรุง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นางสาวพัชรี ฤทธิทิศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมงคล แสงสุข
ยาม


นางสาวเบญจมาศ ปัดธุลี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุเนตร เพ็ชรตะกั่ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายนุ้ม เพ็ชรตะกั่ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายทรงพล นาหนองขาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพงษ์เกษม ทานขันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมพงศ์ ถามาเวช
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางโสภา โสดาวัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ