ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,565
เดือนที่แล้ว
1,344
ปีนี้
11,318
ปีที่แล้ว
9,606
ทั้งหมด
22,261
ไอพี ของคุณ
44.211.22.31

นายประสม มารศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุนันทรา พงษ์เสือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสุกัญญา อุปัฌชาย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสุเนตร บรรดาศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายสดใส จันทพิมพ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวพัชรี สิงห์ทรายขาว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ.ส.อ.ณัฐพงษ์ ธรรมมานอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายนิพนธ์ วังเอก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายปรีชา อุปัชฌาย์
พนักงานขับรถ


นายพิทักษ์ นาบำรุง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นางสาวพัชรี ฤทธิทิศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมงคล แสงสุข
ยาม


นางสาวเบญจมาศ ปัดธุลี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุเนตร เพ็ชรตะกั่ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายนุ้ม เพ็ชรตะกั่ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายทรงพล นาหนองขาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพงษ์เกษม ทานขันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมพงศ์ ถามาเวช
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางโสภา โสดาวัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ