ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
687
เดือนที่แล้ว
1,037
ปีนี้
5,762
ปีที่แล้ว
1,337
ทั้งหมด
7,099
ไอพี ของคุณ
44.192.254.246

นายประสม มารศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุนันทรา พงษ์เสือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสุกัญญา อุปัฌชาย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสุเนตร บรรดาศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายสดใส จันทพิมพ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวพัชรี สิงห์ทรายขาว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายนิพนธ์ วังเอก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายประสิทธิ์ สาโสภา
พนักงานขับรถ


นายพิทักษ์ นาบำรุง
พนักงานขับรถดับเพลิง


นางสาวพัชรี ฤทธิทิศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายมงคล แสงสุข
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวเบญจมาศ ปัดธุลี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุเนตร เพ็ชรตะกั่ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ