ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
369
เดือนที่แล้ว
303
ปีนี้
1,096
ปีที่แล้ว
1,337
ทั้งหมด
2,433
ไอพี ของคุณ
34.204.201.220

นางสาวฐิตาภา แสงนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวนิชาพัชร์ ศรีสมบัติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางบุญถม บรรดาศักดิ์
ครู คศ1


นางเบญจพร ป้อมไธสง
ครู คศ2


นางพรรณี บุญกล้า
ครู คศ2


นางสมพร ฝาไธสง
ครู คศ1


นางสาวดวงฤดี แสนโคตร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสมจิตร พันธ์กุล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสุพรรณนา จงปลูกกลาง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเยาวรัตน์ ปิตตาฝ้าย
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นายจิระณัฐ เพ็ชรตะกั่ว
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก