ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,565
เดือนที่แล้ว
1,344
ปีนี้
11,318
ปีที่แล้ว
9,606
ทั้งหมด
22,261
ไอพี ของคุณ
44.211.22.31

นางสาวฐิตาภา แสงนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางณิชาพัชร์ ภูบาลชื่น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางบุญถม บรรดาศักดิ์
ครู คศ1


นางเบญจพร ป้อมไธสง
ครู คศ3


นางพรรณี บุญกล้า
ครู คศ3


นางสมพร ฝาไธสง
ครู คศ2


นางสาวดวงฤดี แสนโคตร
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสมจิตร พันธ์กุล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสุพรรณนา จงปลูกกลาง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเยาวรัตน์ ปิตตาฝ้าย
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นายจิระณัฐ เพ็ชรตะกั่ว
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก