ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
568
เดือนที่แล้ว
1,134
ปีนี้
6,777
ปีที่แล้ว
1,337
ทั้งหมด
8,114
ไอพี ของคุณ
3.236.239.91

นางสาวฐิตาภา แสงนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวนิชาพัชร์ ศรีสมบัติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางบุญถม บรรดาศักดิ์
ครู คศ1


นางเบญจพร ป้อมไธสง
ครู คศ2


นางพรรณี บุญกล้า
ครู คศ2


นางสมพร ฝาไธสง
ครู คศ1


นางสาวดวงฤดี แสนโคตร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสมจิตร พันธ์กุล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสุพรรณนา จงปลูกกลาง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเยาวรัตน์ ปิตตาฝ้าย
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นายจิระณัฐ เพ็ชรตะกั่ว
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก