ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
914
เดือนที่แล้ว
1,003
ปีนี้
914
ปีที่แล้ว
9,606
ทั้งหมด
11,857
ไอพี ของคุณ
107.21.85.250

1
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ต้งแต่มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

20 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
17 มกราคม 2565

ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อยื่นชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ซึ่งเป็นป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า ให้มายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2565 )

17 มกราคม 2565

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
05 ธันวาคม 2564

ประกาศแจ้งให้ตรวจสอบ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ขอแจ้งให้ผู้เข้าข่ายเสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง หากไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไข ให้ถูกต้องภายใน 15 วัน

30 พฤศจิกายน 2564

ประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดย นางสาวฐิตาภา แสงนอก ผอ.กองการศึกษา และคณะครู ศพด.อบต.โคกกลาง ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

05 พฤศจิกายน 2564

ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตราการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง นำโดย นายก้องภพ แสงรัตน์ ปลัดอบต.โคกกลาง นางฐิติรัตน์ ชนะค้า รองปลัดอบต.โคกลาง และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โคกกลาง นำโดย น.ส.อนงค์ สียางนอก เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได้ออกประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตราการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

02 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 สอบถามเพิ่มเติม โทร 044-980090 ในวันและเวลาราชการ
28 ตุลาคม 2564

ประกาศ การสำรวจที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

เจ้าพนักงานสำรวจจะดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565 ของบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

08 ตุลาคม 2564

คุณสมหมาย อดทน (ร้านกัมพลพลาสติก) และครอบครัว  ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564

คุณสมหมาย อดทน
(ร้านกัมพลพลาสติก) และครอบครัว
ร่วมบริจาค..
1. น้ำดื่ม 20 แพ็ค
2. มาม่าคัพ
3. นม 1 ลัง
4. ปลากระป๋อง
5. ขนม

ให้กับพี่น้องประชาชนตำบลโคกกลาง
ที่กักตัวและผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) โดยมอบผ่าน อบต.โคกกลาง เพื่อส่งมอบต่อไป

รับมอบโดย นายก้องภพ แสงรัตน์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง นางฐิติรัตน์ ชนะค้า รองปลัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลาง

ขอขอบคุณในความห่วงใยที่ท่านมีให้กับพี่น้องชาวตำบลโคกกลาง

#เราจะสู้ไปและผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

23 สิงหาคม 2564

กองช่างซ่อมแซมถนนภายในตำบลโคกกลาง สายทางบ้านหนองแสง หมู่ที่3-บ้านละเลิงหินหมู่ที่4,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
14 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ระวังพายุฤดูร้อน วันที่ 26-30 เม.ย. 64 นี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนทุกจังหวัด iระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางพื้นที่,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ประชาสัมพันธ์ ระวังพายุฤดูร้อน วันที่ 26-30 เม.ย. 64 นี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนทุกจังหวัด มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกเเรง เเละอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ จากการประทะกันของมวลอากาศร้อนเเละอากาศเย็น
#ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกลาง ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้ด้วยนะคะ???????? ด้วยความห่วงใยจาก อบต.โคกกลาง

26 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อหน่วยงานสามารถตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางการตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

01 เมษายน 2564

รณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
31 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ มาอีกรอบ! #พายุฤดูร้อน กรมอุตุฯ เตือน วันที่ 21 - 23 มี.ค. 64 ทั่วไทยรับมือฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง เเละลูกเห็บตกบางเเห่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

เนื่องจากในช่วงดังกล่าว ได้มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากทางฝั่งทะเลจีนใต้เข้ามาทางภาคอีสาน ประกอบกับบริเวณประเทศไทยกำลังมีอากาศร้อนชื้น ทำให้เกิดการประทะระหว่างมวลอากาศเกิดเป็นฝนฟ้าคะนองได้ในระยะเเรก ในบริเวณประเทศไทยตอนบน จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 5-7 องศาฯ

18 มีนาคม 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (35 รายการ)