ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
712
เดือนที่แล้ว
1,329
ปีนี้
6,991
ปีที่แล้ว
9,606
ทั้งหมด
17,934
ไอพี ของคุณ
3.236.107.249

1
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานงานเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

02 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้้นที่ตำบลโคกกลาง รวมรณรงค์งดสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆหลายชนิด ทำให้อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ สูงขึ้นเป็น 2 เท่า อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง สูงขึ้นเป็น 6 เท่า และอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอด สูงขึ้นเป็น 10 เท่า การสูบบุหรี่ทำให้ผู้สูบอายุสั้นลง โดยเฉลี่ย 5-8 ปี ผู้สูบที่เริ่มสูบตั้งแต่วัยรุ่น และไม่หยุดสูบ ร้อยละ 50 จะเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ จะเสียชีวิตในวัยกลางคน ก่อนอายุ 70 ปี ดังนี้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ งดสูบบุหรี่ เพื่อคนรอบข้างที่คุณรักและมีชีวิตที่ยืนยาว

02 มิถุนายน 2565

ประชุมประชาคมแสดงความคิดเห็น กรณีโครงการแก้มลิงเลิงตลาด (ระยะที่ 2) และแก้มลิงหนองเรือ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
06 พฤษภาคม 2565

ประกาศคำสั่งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดและผู้อำนวยการกองขององค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
05 พฤษภาคม 2565

ประกาศคำสั่งการรักษาราชการแทนปลัดและผู้อำนวยการกองขององค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
05 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) และฉบับปรับปรุง,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
05 พฤษภาคม 2565

ผลการลดใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ e-report.energy.go.th ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
02 พฤษภาคม 2565

ประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2565  ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 26 เมษายน 2565  นายทองสา กลางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นร่วมกันออกพื้นที่ประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2565  ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแสง หมู่3 ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

26 เมษายน 2565

 	มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว  ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับบ้านผู้ป่วยโควิด19 ที่กักตัวครบกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

  วันที่ 1 เมษายน 2565  นายทองสา กลางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มอบหมายให้ทีมงานป้องกันฯ ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน อสม.ทำการปิดกั้นสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด 19

 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้กักตัวพื้นที่หมู่ที่ 1,2,6,79

  • มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับบ้านผู้ป่วยโควิด19 ที่กักตัวครบกำหนด
01 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยโควิด 19 HI ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยโควิด 19 HI ดังนี้

หมู่ 1 จำนวน 2 หลังคาเรือน                 หมู่ 2 จำนวน 2 หลังคาเรือน

หมู่ 4 จำนวน 2 หลังคาเรือน                 หมู่ 5 จำนวน 1 หลังคาเรือน

หมู่ 7 จำนวน 3 หลังคาเรือน                 หมู่ 9 จำนวน 1 หลังคาเรือน

ด้วยความห่วงใยจาก อบต.โคกกลาง

สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ เว้นการอยู่ในที่ที่มีคนอยู่แออัด

30 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพบประชาชน ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
29 มีนาคม 2565

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรม Exercise Expo 2022 Korat Sports City,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
- ขอเชิญชวนชาวตำบลโคกกลาง ร่วมกิจกรรมมหกรรม Exercise Expo 2022 Korat Sports City
  ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 16 : 30 น. เป็นต้นไป
 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
การแต่งกายชุดกีฬาเสื้อโคราชเมืองกีฬา(สีส้ม) หรือเสื้อโทนสีส้ม
22 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
29 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ต้งแต่มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

20 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
17 มกราคม 2565

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (52 รายการ)