ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
78
เดือนที่แล้ว
2,816
ปีนี้
16,933
ปีที่แล้ว
9,606
ทั้งหมด
27,876
ไอพี ของคุณ
3.238.118.80-:- ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นทีตำบลโคกกลางจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน 
-:- ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 
-:- กิจกรรมหิ้วตะกร้า หิ้วถุงผ้า หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าถุง ประจำปี 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 
-:- ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
-:- ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565  
-:- ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
-:- เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

โครงการการจัดการสิ่่งปฏิกูลและมูลฝอยและการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปี 2565 (กิจกรรม ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น : สวนสมุนไพร)
โครงการอบรมผลิตเมล็ดพันธุ์ช้าว ประจำปี 2565
โครงการสอนหนูให้รู้ธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมหินคลุก (สายหนองกรด-โนนขี้ตุ่น) หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโคกกลาง - ดอนวัวตาย ) หมู่ 9 บ้านใหม่โคกกลาง 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (สายโคกกลาง – ดอนวัวตาย) หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โคกกลาง  
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ (สายโนนเพ็ก เชื่อม คลองหนองกอก - ละเลิงหิน)บ้านหนองกอก หมู่ที่8  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( หน้าสำนักงาน อบต.โคกกลาง ) หมู่ 2 บ้านหนองเรือ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ซอยนายสมโภชน์ เพ็ชรตะกั่ว) หมู่ 5 บ้านหนองกรด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นกลางบ้าน ) หมู่ 8 บ้านหนองกอก 
-:- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( รอบบ้านด้านทิศเหนือช่วงที่2 ) หมู่ 2 บ้านหนองเรือ  
-:- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( ซอยพ่อเหวา-นายสุบิน ) หมู่ 5 บ้านหนองกรด 

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องแพลำสะแทด


ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครราชสีมาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ