ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
1,864
ปีที่แล้ว
18,054
ทั้งหมด
30,861
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ (ถังประปานครหลวง)01 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายละเลิงหิน-บ้านโนนน้อยโนนสมบูรณ์) หมู่ที่420 กันยายน 2565
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 118-03 สายบ้านหนองแสง หมู่ที่3 ถึงสายบ้านละเลิงหิน หมู่ที่4หมู่ที่415 ธันวาคม 2564
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากห้าแยกหนองเสาถึงสามแยกวัดป่าประชาชื่น) หมู่ที่720 กันยายน 2564
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนโยเสริมหินคลุก (สายโคกกลาง-ดอนวัวตาย) บ้านใหม่โคกกลาง หมู่ที่917 มกราคม 2566
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนโยเสริมหินคลุก (สายโคกกลาง-ดอนวัวตาย) บ้านใหม่โคกกลาง หมู่ที่9วัดละเลิงหิน) หมู่ที่ 4บ้านละเลิงหิน17 มกราคม 2566
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (สายบ้านพ่อเหรียญ – โนนแตงแซง) บ้านดอนมัน หมู่ที่612 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและหินคลุก (สายโนนกอก-โนนขี้ตุ่น) บ้านโคกกลาง หมู่ที่112 มกราคม 2566
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง118-03 (สายบ้านหนองแสง หมู่ที่3 ถึงสายบ้านละเลิงหินหมู่ที่4)23 ธันวาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากศาลาประชาคม - หน้าวัดละเลิงหิน) หมู่ที่ 4บ้านละเลิงหิน16 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหนองเสา หมู่ที่7 - บ้านละเลิงหิน หมู่ที่4) บ้านหนองเสง หมู่ที่314 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านยายพัด-หอประปา )บ้านละเลิงหิน หมู่ที่ 4 (สายหนองเสา หมู่ที่7 - บ้านละเลิงหิน หมู่ที่4) บ้านหนองเสง หมู่ที่314 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256530 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256531 ตุลาคม 2565
สรุปประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256530 กันยายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง)30 กันยายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)31 มีนาคม 2565
สรุปประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256430 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากห้าแยกหนองเสา-มุมสามแยกวัดป่าประชาชื่น) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเสา24 กันยายน 2564
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (สายบ้านพ่อเหรียญ-โนนแตงแซง) บ้านดอนมัน หมู่ที่620 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (สายโคกกลาง - ดอนวัวตาย) บ้านใหม่โคกกลาง หมู่ที่916 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและหินคลุก (สายโนนกอก-โนนขี้ตุ่น) บ้านโคกกลาง หมู่ที่1 น หมู่ที่7 บ้านหนองเสา15 ธันวาคม 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านยายพัด - หอประปา) หมู่ที่4 04 พฤศจิกายน 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองเสา หมู่ที่7-บ้านละเลิงหิน หมู่ที่4) หมู่ที่3 บ้านหนองแสง31 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากศาลาประชาคม - หน้าวัดละเลิงหิน) หมู่ที่4 บ้านละเลิงหิน25 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมหินคลุก (สายหนองกรด-โนนขี้ตุ่น) หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด18 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโคกกลาง - ดอนวัวตาย ) หมู่ 9 บ้านใหม่โคกกลาง17 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก (สายโคกกลาง – ดอนวัวตาย) หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โคกกลาง 17 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ (สายโนนเพ็ก เชื่อม คลองหนองกอก - ละเลิงหิน)บ้านหนองกอก หมู่ที่8 11 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( หน้าสำนักงาน อบต.โคกกลาง ) หมู่ 2 บ้านหนองเรือ10 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ซอยนายสมโภชน์ เพ็ชรตะกั่ว) หมู่ 5 บ้านหนองกรด10 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นกลางบ้าน ) หมู่ 8 บ้านหนองกอก10 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( รอบบ้านด้านทิศเหนือช่วงที่2 ) หมู่ 2 บ้านหนองเรือ 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( ซอยพ่อเหวา-นายสุบิน ) หมู่ 5 บ้านหนองกรด10 พฤษภาคม 2565
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 256530 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 256531 ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน 256530 กันยายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 256531 สิงหาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฏาคม 256529 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน พฤษภาคม 256531 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน เมษายน 256529 เมษายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 256531 มีนาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดิือน กุมภาพันธ์ 256528 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดิือน มกราคม 256531 มกราคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดิือน ธันวาคม 256430 ธันวาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดิือน พฤศจิกายน 256430 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดิือน ตุลาคม 256430 ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดิือน กันยายน 256430 กันยายน 2564
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 256521 ตุลาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 256430 ตุลาคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1